21.02.2012
Абонемент на солярий

 

 

 

 

  

 

 1 минута х 5 гривен

 

 

 

 

 

В салоне можно приобрести абонемент на солярий  50 минут х 250 гривен 

 

Цена на солярий без абонемента  1 минута х 6 гривен